Aktuální projekty

Společně proti COVID 19

Nemoc COVID 19 se v krátké době stala pandemií.

Nadace Bénin Santé / Spolek přátel Bénin santé a partnery shromažďuji dary s cílem financovat: masky, rychlé testy a ochranné oblečení pro potřebu v Beninu, a to ve spolupráci s beninským ministerstvem zdravotnictví.