Nepřenosné nemoci

Nasazení proti nepřenosným nemocem

Rakovina tlustého střeva, hypertenze, cukrovka a dětská obezita, zejména v městských oblastech, jsou běžné v rozvojových zemích, včetně Beninu. Situace je znepokojivá v tom, že je málo informací o prevenci a téměř žádná kontrola těchto nemocí. Beninské ministerstvo zdravotnictví představilo program proti těmto nemocem. Bénin Santé podporuje tyto snahy svými vlastními informačními kampaněmi a dalšími zdroji.

Rakovina tlustého střeva

Kolorektální karcinom je často odhalen příliš pozdě kvůli nedostatku preventivních lékařských prohlídek. Bénin Santé proto bude organizovat kontroly a podporovat pacienty, kdekoli to bude možné.

Vysoký krevní tlak

V Beninu, stejně jako v subsaharské Africe obecně, výskyt vysokého krevního tlaku rychle roste a postihuje téměř pětinu dospělých ve věku 25 a více let. Hypertenze je důležitým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice. Komplikacemi vyplývajícími z vysokého krevního tlaku jsou často postiženy zejména těhotné ženy.

Cukrovka

Stejně jako ve vyspělých zemích roste i v rozvojových zemích – zejména v městských oblastech – míra cukrovky. Možnosti včasné detekce jsou tam ale omezené. Pozdní odhalení s sebou přináší mnoho komplikací.

Nadváha

Novým, ale rychle rostoucím fenoménem v městských oblastech rozvojových zemí, včetně Beninu, je dětská obezita. Jde již o velký zdravotní problém s důsledky pro možnosti ekonomického rozvoje země, Bénin Santé proto ve školách informuje o rizicích a preventivních opatřeních proti obezitě.

SAM_5246