Nepřenosné choroby

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze), cukrovka (Diabetes mellitus) a dětská obezita se často objevuje v rozvojových zemích, stejně jako v Beninu. Situace je znepokojivá, jelikož obyvatelé země nejsou dostatečně informováni o prevenci a neexistuje žádná kontrola týkající se těchto nemocí. Beninské ministerstvo zdravotnictví předložilo program proti těmto nemocem. Spolek přátel Bénin Santé tyto snahy podporuje svou vlastní informační kampaní a jinými prostředky.

 

Arteriální hypertenze

V Beninu je stejně jako v subsaharských afrických státech rostoucí výskyt arteriální hypertenze a postihuje téměř ⅕ obyvatelstva ve věku 25 let a více. Arteriální hypertenze je významným rizikovým faktorem pro kardiovaskulární nemoci a mozkovou mrtvici. Především těhotné ženy bývají často postihnuty komplikacemi následkem vysokého krevního tlaku.

 

Diabetes mellitus (Cukrovka)

Tempo růstu diabetických onemocnění vzrůstá nejen v rozvojových zemích, ale i v těch rozvinutých, a to hlavně v městských oblastech. Nicméně možnost brzkého zjištění je omezená i v rozvinutých zemích. Pozdní rozpoznání nemoci může vést k mnohým komplikacím.

 

Obezita

Nový, co do počtu rapidně rostoucí fenomén jménem dětská obezita, se vyskytuje především v městských oblastech rozvojových zemí také i v Beninu. Už teď obezita představuje velký zdravotní problém s vážnými následky pro ekonomický rozvoj země. Spolek přátel Bénin Santé tudíž informuje školy a centra pro mladé o rizicích a preventivních opatřeních proti obezitě.

SAM_5246