Projekty

Společně proti hepatitidě B

Úsilí bojovat proti virové hepatitidě B je hlavním cílem Spolku přátel Bénin Santé a Bénin Santé od 2014/2015. Jsou zahrnuty i podpůrné akce na podporu boje proti jiným typům virové hepatitidy, a to především virové hepatitidy C.

Projekt je oceňován Světovou Zdravotnickou Organizací (WHO)

Impf_6

Virová hepatitida B je jeden z nejnebezpečnějších a nejnakažlivějších virů na světě

Kolem 8% beninské populace trpí chronickou hepatitidou, což je asi 765 000 – 800 000 lidí. Přibližně u 240 000 chronicky nemocných pacientů se rozvíjí cirhóza jater a u 50 000 lidí postoupí do stádia rakoviny jater.

Kvůli nedostatku zdravotní péče bývá u nemocných rakovina často zjištěna až v jejím finálním stádiu. Mnoho mladých Beniňanů proto umírá na následky infekce hepatitidy B.

Impf-4

Snahy o eliminaci hepatitidy B

Vzhledem k stále rostoucímu počtu nakažených je Spolek přátel Bénin Santé aktivní zejména v boji proti hepatitidě typu B. Primární cílovou skupinou jsou studenti ve věku 12 až 19 let, kteří jsou důležitou složkou beninské populace.

Pomocí níže uvedených kroků se snažíme informovat širší veřejnost o hepatitidě B a předejít tak dalším nakažením.

  1. Vyšetření společně s osvětovou kampaní
  2. Vakcinace, která je též spojená s osvětovou kampaní
  3. Poskytnutí bezplatné léčby a pravidelné kontroly nemocním bez finančních prostředků
  4. Osvětové kampaně vysvětlující rizika  a preventivní opatření proti hepatitidě B, které se konají především ve školách, ale také na tržištích a jiných veřejných prostranstvích, kde se vyskytují velké počty lidí. Je pro nás velmi důležité dostat informace i mezi těhotné ženy, které jsou rizikovou skupinou.

SAM_7091