Projekty

Boj proti virové hepatitidě B byl hlavním projektem Bénin Santé v letech 2014 – 2020. Mezitím se nám společně s našimi místními partnerskými organizacemi podařilo přimět Béninskou republiku k:

 • léčbě pacientů s hepatitidou B a C v rámci národního programu,
 • očkování dětí proti hepatitidě B ihned po narození.

Projekt proti hepatitidě B bude tedy pokračovat, ale důraz bude kladen na informovanost a prevenci zejména pro rizikové skupiny, jako jsou těhotné ženy a zdravotnický personál.

Informační kampaně

V rámci informačních kampaní o rizicích a prevenci hepatitidy B a C bylo osloveno kolem 10 000 dětí a mladých lidí.

Vyšetření / Očkování

Celkem bylo od roku 2015 vyšetřeno více než 850 lidí, očkováno bylo více než 620 dětí a mladistvých a 30 těhotných žen.

Několik příkladů:

Dne 13. února 2015 byl slavnostně zahájen projekt „Společně proti hepatitidě B“. Společně s naší partnerskou organizací „Autrie Vie“ a klinikou Les Archchanges jsme otestovali a naočkovali více než 40 dětí v sirotčinci Yètin. O nakažené děti se stará klinika Les Archchanges. Dne 20. července 2015 jsme navštívili dětský domov.

Kontakt: Appolinaire Oussoulio, tel 0022997642295

Od listopadu 2015 bylo pečováno o tyto dětské domovy a sirotky:

 • Sirotčinec un enfant, une vie (Kpomassè) – 40 dětí; Kontakt: pan Idrissou email: idrissou.b@gmail.com
 • Sirotčinec Racham (Cotonou) – 5 dětí; Kontakt: ongempreinte@gmail.com
 • Sirotci Davatin (Agblangandan) – 20 dětí; Kontakt: Chef du village pan Houngbemon Barthelemy, tel 0022997390172

Během Světových dnů hepatitidy 2015, 2016 a 2017 bylo očkováno 70 dětí a dospívajících. O ostatní se starali v těchto střediscích:

V roce 2017 bylo vyšetřeno a očkováno 78 dětí ve škole Ko-Koumolou a deset dětí ve vesnici Djeffa.

V květnu/červnu 2016 jsme mohli realizovat dva velké projekty (vyšetření, očkování):

 • 140 dětí a mladých lidí ve farnosti St Pierre Claver de Koundokpoe – Zè: www.koundokpoe.net
 • 53 dětí ve středisku pro vzdělávání a integraci neslyšících dětí Sènadé (centre d´éducation et d´intégrations des sourds (CEFISS) de Sènadé)

 

Tvorba politického názoru

V důsledku Světového dne hepatitidy 2015 vytvořila organizace Health for Benin alianci proti hepatitidě (ABOSCHVi = Alliance Béninoise des Organization de la Société Civile against les Hepatites Virales).

Společnost ABOSCHVi zorganizovala ke Světovému dni hepatitidy 2016 následující aktivity:

 1. Informační kampaně pro politiky (vláda, parlament, místní politická úroveň) a obyvatelstvo ve všech regionech Beninu
 2. Screening na hepatitidu C
 3. Konference v Cotonou a dalších městech

Zdraví pro Benin také sponzorovalo 20 poukázek na screening a očkování.

Zdraví pro Benin spolu s partnerskými organizacemi Autre Vie, Societé béninoise des hépato-gastroenterologues, Point focal de la lutte contre les hépatites a Clinique les Archchanges zorganizovali na Světový den hepatitidy 2015 následující aktivity:

28.7. Konference v Cotonou za přítomnosti zástupců WHO a beninského ministra zdravotnictví

29.7.

 • Pochod proti hepatitidě B v Porto Novo
 • Předložení žádosti s opatřeními proti hepatitidě zástupcům Parlamentu
 • Bezplatné vyšetření 50 dospělých a 10 dětí ohledně hepatitidy B

3.8. Prezentace opatření proti hepatitidě a předložení žádosti v kabinetu Ministerstva zdravotnictví

Další obrázky z WHD 2015: https://www.flickr.com/photos/135421954@N08/albums