Zdravotnictví

Benin, podle Světové zdravotnické organizace (2012), vynaložil v přepočtu na osobu zhruba 70 $ na zdravotní péči, což bylo kolem 4,5 % HDP Beninu. Oproti tomu Rakousko ten samý rok vydalo na zdravotní péči 11 % jeho HDP.

Už několik let v Beninu převládají snahy o zavedení všeobecného systému sociálního pojištění, zatím neúspěšně nebo „neefektivně“. Péče o nemocné či starší obyvatele Beninu je většinou zajišťována jejich vlastními dětmi nebo širší rodinou. Proto má průměrná beninská rodina minimálně čtyři děti, což je však finančně velmi náročné. Lidé bez potomků žijí často sami, ponechány sami sobě nebo zbytku širší rodiny. Vzhledem k tomu, že si každou návštěvu lékaře musí pacient hradit sám, pravidelné kontroly či jiné prohlídky jsou mnohdy zanedbávány.

Podle Beninského ministerstva zdravotnictví, jeden lékř připadá na přibližně 6 400 obyvatel (pro srovnání s Rakouskem – 1 lékař na 200 obyvatel) a jedna neamocnice na 16 700 osob. Léčba akutních případů je mimo jiné často prováděna zdravotními sestrami či porodními asistentkami, nikoliv lékaři.